Systeemmeubel

Het resultaat is een flexibel geheel

domeinnaam

Systeemmeubel

De term systeemmeubel doet denken aan technische systeemkasten, waar grote aantallen technische apparaten in zijn weggewerkt. Waarschijnlijk is die associatie afkomstig uit de term systeemkast, die voor computers heel gebruikelijk is. Een systeemmeubel.nl in de kantorenbranche bestaat sinds medio de jaren zeventig. Daarmee wordt een meubel bedoeld, dat met behulp van standaardelementen wordt opgebouwd. Het resultaat is een flexibel geheel, dat naar wens kan worden aangepast en uitgebreid. Aanvankelijk bestonden de standaardelementen vooral uit afdekplaten om de vorm van het systeemmeubel te kunnen aanpassen. Tegenwoordig zijn er voor een meubel honderden elementen verkrijgbaar voor een maatwerkmeubel.

Het systeemmeubel als tijdelijke werkplek

Anders dan tegenwoordig werd een systeemmeubel in het verleden hoofdzakelijk gebruikt in kantoren. Daar was een grote behoefte aan flexibiliteit. Enerzijds kon een systeemmeubel.nl gemakkelijk worden aangepast als er sprake was van een nieuwe indeling van de kantoorruimte. Een systeemmeubel.nl was ook handig als er een nieuwe medewerker werd aangenomen. In eerste instantie kreeg die niet een eigen bureau. Hij moest de eerste maanden van zijn dienstverband genoegen nemen met een extra afdekplaat. Die paste wel bij de rest van de inrichting van het kantoor, maar wekte tegelijkertijd toch de indruk dat het om een tijdelijke werkplek ging.

De ontwikkeling van het systeemmeubel

Bij het huidige systeemmeubel is er geen sprake meer van enige eenvormigheid. Het systeemmeubel heeft zich ontwikkeld tot een handig systeem met honderden onderdelen. Het kenmerk van al die onderdelen is dat ze allemaal aan het basissysteem kunnen worden gekoppeld. Het is bijna zo gek niet te bedenken of een hulpstuk voor op kantoor is wel als onderdeel van een systeemmeubel te krijgen. Van een steun voor een computerscherm, een laptophouder tot een scherm om enige privacy te hebben ten opzichte van een collega die naast je zit te werken.

Een systeemmeubel met componenten voor welzijn

Een systeemmeubel van tegenwoordig heeft een modulaire opbouw. De modules worden nog wel steeds door middel van standaard koppelstukken met elkaar verbonden. Dat gaat niet alleen meer om de fysieke verbinding van de verschillende componenten, maar ook data- en elektrische leidingen worden met intelligente koppelstukken aan elkaar gezet. Het voordeel daarvan is dat er bijna geen sprake meer is van losse kabels. Een ontwikkeling die de afgelopen jaren heeft ingezet is dat er nu ook welzijn verhogende elementen zijn. Die maken het mogelijk om de akoestiek op de werkplek te verbeteren en om een optimale lichtinval te creëren.

ad